„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa wdrożona i administrowana przez Grupę Operacyjną "Słomka ze Słomy" w ramach operacji
„Opracowanie innowacyjnej produkcji słomek ze słomy do różnych napojów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 16 "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Główne cele projektu

W przedmiotowym projekcie przyjęto do realizacji dwa cele:

  • Wyselekcjonowanie i wdrożenie gatunków zbóż i roślin wieloletnich wraz z technologią uprawy udoskonalonej postaci słomy tj. suchego, pustego w środku źdźbła lub łodygi. Cel ten będzie realizowany we współpracy z rolnikiem Zdzisławem Wiklakiem i Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, tak aby wybrane gatunki roślin cechowały się największą przydatnością słomy i były dostosowane do warunków glebowych i produkcyjnych gospodarstwa.

  • Opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonej technologii produkcji oraz metody organizacyjnej prac w procesie produkcji słomek. Cel ten będzie realizowany we współpracy z rolnikiem Zdzisławem Wiklakiem, przedsiębiorcą zajmującym się produkcją innowacyjnej linii do produkcji słomek Usługi Spawalnicze Grzegorz Cuch i Instytutem Technologiczno–Przyrodniczym w Kłudzienku: cel ten będzie realizowany poprzez opracowanie i wykonanie maszyny do zbioru słomy, zapewnienie odpowiednich warunków do magazynowania i przechowywania słomy jako półproduktu, opracowanie i wykonanie zautomatyzowanej linii do cięcia słomy wraz z myciem i dezynfekcją i pakowaniem.