„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa wdrożona i administrowana przez Grupę Operacyjną "Słomka ze Słomy" w ramach operacji
„Opracowanie innowacyjnej produkcji słomek ze słomy do różnych napojów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 16 "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pionierskie testowanie prototypowej maszyny do zbioru słomy
Lipiec i Sierpień 2023 stały się przełomowym okresem dla przemysłu
Zmiana w konsorcjum projektu
W związku z rezygnacją z przyczyn osobistych członka konsorcjum firmy
Rolnicze święto naszego regionu czyli Dzień Otwartych Drzwi 2023 już za nami
Jednym najciekawszych miejsc, które można było odwiedzić tego dnia była
Spotkanie 09.04.2022 w Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie.
W dniu 09.04.2022 na zaproszenie zespołu badawczego Zakładu Bioenergetyki, Analiz
Spotkanie organizacyjne w Siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach w dniu 20.01.2022.
W dniu 20.01.2022 w Siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w