„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa wdrożona i administrowana przez Grupę Operacyjną "Słomka ze Słomy" w ramach operacji
„Opracowanie innowacyjnej produkcji słomek ze słomy do różnych napojów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 16 "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie organizacyjne w Siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach w dniu 20.01.2022.

W dniu 20.01.2022 w Siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyło się spotkanie organizacyjne z przedstawicielami Oddziału w Kłudzienku Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach  Profesor nadzwyczajny dr hab. inż. Zbigniew Kogut, Kierownik Zakładu Inżynierii Produkcji Roślinnej - Kłudzienkodr inż. Leszek Sergiel, mgr inż. Krzysztof Pyda. Rolnik Zdzisław Wiklak, Mariusz Porębski Broker Innowacji ŚODR Modliszewice.

Podczas spotkania ustalono parametry wyjściowe dla opracowanego prototypu maszyny do zbioru słomy (wydajność, sposób załadunku i rozładunku skrzynio palet ze słomą, transport maszyny na pole), harmonogram prac przy budowie pierwszego prototypu maszyny do zbioru słomy. Omówiono sprawy związane z zakupem podzespołów do jego budowy, oraz sposób i terminy ich dostarczania do Oddziału ITP. –PIB  w Kłudzienku.