„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa wdrożona i administrowana przez Grupę Operacyjną "Słomka ze Słomy" w ramach operacji
„Opracowanie innowacyjnej produkcji słomek ze słomy do różnych napojów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 16 "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rozstrzygnięcie konkursu pt. „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie”, organizowanym przez CDR w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Mamy zaszczyt poinformować, że projekt „Opracowanie innowacyjnej produkcji słomek ze słomy do różnych napojów”, zgłoszony przez ŚODR w Modliszewicach zajął pierwsze miejsce w konkursie pt. „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie”, organizowanym przez CDR w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce podczas VI Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie w Warszawie (24-25 listopada 2021 r.). Do konkursu zostało zgłoszonych 26 innowacyjnych projektów. Jednak to właśnie zgłoszony przez nasz Ośrodek projekt został uznany za najbardziej innowacyjny pomysł i został laureatem pierwszego miejsca w konkursie. Nagrodę w imieniu Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odebrał dyrektor Jerzy Pośpiech.

O projekcie

Projekt jest realizowany przez Grupę Operacyjną „Słomka ze słomy”, składającą się z 5 podmiotów:
- Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach - lider projektu,
- Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy w Falentach,
- Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie,
- przedsiębiorca Grzegorz Cuch Usługi Spawalnicze,
- rolnik Zdzisław Wiklak.

VI Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie

Forum zostało zorganizowane w formie stacjonarnej, ale ze względu na duże zainteresowanie jego treścią, została również udostępniona transmisja on-line dla zarejestrowanych wcześniej uczestników. Wydarzenie było ukierunkowane na stworzenie pewnej płaszczyzny do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji o innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie, a także promocja tych rozwiązań w praktyce. Forum było też okazją do nawiązania kontaktów oraz stworzenia potencjalnych partnerstw innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Podczas Forum zostały omówione zagadnienia dotyczące między innymi innowacji w rolnictwie na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu, strategicznych wyzwań dla polskiego rolnictwa w świetle nowej WPR oraz działań Sieci Innowacji w Rolnictwie. W programie przeprowadzone zostały panele dyskusyjne nt. strategii „Od pola do stołu” w praktyce oraz cztery panele tematyczne:

1. Innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki w zakresie ograniczenia stosowania środków ochrony roślin;
2. Innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki w zakresie ograniczenia stosowania nawozów;
3. Innowacyjne rozwiązania w zakresie redukcji emisji pochodzących z hodowli zwierząt gospodarskich;
4. Innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Źródło: www.sodr.pl

Wideorelacja z rozstrzygnięcia konkursu