„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa wdrożona i administrowana przez Grupę Operacyjną "Słomka ze Słomy" w ramach operacji
„Opracowanie innowacyjnej produkcji słomek ze słomy do różnych napojów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 16 "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pionierskie testowanie prototypowej maszyny do zbioru słomy

Lipiec i Sierpień 2023 stały się przełomowym okresem dla przemysłu rolniczego, dzięki testom pierwszego prototypu maszyny do zbioru słomy. Wspólnymi siłami zespołów naukowców z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Oddziału w Kłudzienku, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, firmy AGROFOREST Romana Kędziora oraz rolnika Zdzisława Wiklaka udało się zrealizować długo wyczekiwany projekt.

Innowacyjna Konstrukcja

Dzięki staraniom wspomnianych zespołów powstał prototyp maszyny, który został poddany intensywnym testom w terenie. Kluczowym celem projektu było zapewnienie sprawnego zbioru słomy oraz efektywnego załadunku na skrzyniopalety. W ramach badań możliwe było także sprawdzenie wydajności innych zakupionych w ramach operacji maszyn i wyposażenia, takich jak skrzyniopalety i ładowarka wielofunkcyjna.

Sukces na Polu

Pierwsze prace prototypowej maszyny do zbioru słomy przeprowadzone na polu przyniosły obiecujące rezultaty. Maszyna spełniła założone zadania, zapewniając efektywny proces zbioru słomy oraz skuteczny załadunek na przyczepę. Efekty testów są nie tylko zadowalające, lecz wręcz obiecujące dla przyszłości rolnictwa.

Dzięki współpracy nauki, przemysłu oraz praktyków rolniczych, możliwe jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, które mogą znacząco zwiększyć efektywność i rentowność produkcji rolniczej.