„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa wdrożona i administrowana przez Grupę Operacyjną "Słomka ze Słomy" w ramach operacji
„Opracowanie innowacyjnej produkcji słomek ze słomy do różnych napojów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 16 "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie 09.04.2022 w Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie.

W dniu 09.04.2022 na zaproszenie zespołu badawczego Zakładu Bioenergetyki, Analiz Jakości i Nasiennictwa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Kierownika zakładu prof. dr hab. inż Grzegorza Żurka, dr hab. inż. Danutę Martyniak.

Zespół badawczy IHAR –PIB przedstawił różne formy roślin do produkcji słomki ze słomy do różnych napojów dla zróżnicowanych warunków glebowych i produkcyjnych jakie występują na terenie gospodarstwa rolnika Zdzisława Wiklaka, określona została charakterystyka  półproduktu pod kątem wymagań jakościowych, w tym stopnia porażenia chorobami i uszkodzeń przed magazynowaniem. Podczas spotkania obecny był również zespół badawczy Oddziału ITP.-. PIB w Kłudzienku, Dyrektor Oddziału - mgr inż. Robrt Łukawski, profesor nadzwyczajny dr hab. inż. Jan Kamionka, Kierownik Zakładu Inżynierii Produkcji Roślinnej - Kłudzienkodr inż. Leszek Sergiel. Rolnik Zdzisław Wiklak, Broker Innowacji ŚODR Modliszewice Mariusz Porębski

Oba biorące udział w badaniach nad uzyskaniem produktu rolnego jakim jest słoma o ulepszonej przydatności użytkowej (występująca w postaci słomek do picia) oraz stworzenie (tzn. opracowanie i wykonanie) odpowiednich warunków technicznych, technologicznych i organizacyjnych jakie są niezbędne do produkowania słomek ze słomy, przeznaczonych do picia różnych napojów, wymienili swoje poglądy i spostrzeżenia co do warunków uprawy zbóż jak i wymagań co do oby prototypowych maszyn.