„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa wdrożona i administrowana przez Grupę Operacyjną "Słomka ze Słomy" w ramach operacji
„Opracowanie innowacyjnej produkcji słomek ze słomy do różnych napojów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 16 "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prace przy budowie pierwszego prototypu maszyny do zbioru słomy

W miesiącu wrześniu na zaproszenie zespołu badawczego Oddziału w Kłudzienku Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach. Rolnik Zdzislaw Wiklak oraz Broker Innowacji ŚODR Modliszewice Mariusz Porębski obecni byli podczas kolejnych prac montażowych dla pierwszego prototypu maszyny do zbioru słomy. Zespół przedstawił projekty dla wykonania poszczególnych podzespołów, oraz zaawansowanie prac przy budowie prototypu.

Zaprezentowane wynik badań zmodernizowanej maszyny do zbioru słomy z produkcji roślin mają być uniwersalne w aspekcie różnych form roślin i warunków produkcji oraz przydatne do produkcji słomki ze słomy do różnych napojów.