„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa wdrożona i administrowana przez Grupę Operacyjną "Słomka ze Słomy" w ramach operacji
„Opracowanie innowacyjnej produkcji słomek ze słomy do różnych napojów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 16 "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Promocja projektu “Opracowanie innowacyjnej produkcji słomek ze słomy do różnych napojów” na IV Krajowych Dniach Pola Sielinko 2023

W ramach promocji naszego projektu "Opracowanie innowacyjnej produkcji słomek ze słomy do różnych napojów" uczestniczyliśmy w IV Krajowych Dniach Pola Sielinko 2023, które odbyły się w dniach 3-5 czerwca 2023 roku. Nasza promocja obyła się na stoisku Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach - Strefa Doradztwa i Instytutów.

Wydarzenie to było doskonałą okazją do spotkania z członkami konsorcjum, w tym Dyrektorem ŚODR Jerzym Pośpiechem oraz Dyrektorem IHAR Michałem Rokickim.

Wśród gości odwiedzających nasze stoisko znaleźli się Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus oraz Komisarz UE ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski. Obydwaj z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji dotyczącej realizacji naszego projektu.